top of page

Vi er

DRØMMEGARTNERE

TRYGGHET  TRIVSEL  NYSKAPING  KVALITET

I Smiå søker en å støtte, løfte og heie på enkeltpersonene, og bidra til gode bevegelser, nye steg i å bruke og øke sin kompetanse, sammen med andre – være med på å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Vi er et rusfritt tilbud med fokus på fellesskapet blant alle som er innom Smiå.

I drømmesamtalene vi har ved oppstart søker en å finne hva som er viktig, hva som gir glød, trivsel, overskudd og energi samt mestringsfølelse. Det kan være en drøm en har hatt lenge som en ikke har våget realisere, det kan være ressurser og kunnskap en har, som en ikke har fått brukt på lenge. Eller en kunnskap som en ønsker å dele med andre. Det kan også være å tilby et sted å komme til, hvor en deltar i ulike aktiviteter sammen med andre – et fellesskap, enten innad i SMIÅ eller ellers i lokalsamfunnet.

18127556974206544.jpg

Det kan være pensjonister som har tid til overs, en som er mellom to jobber, noen som trener på norsk språk, som vil komme sammen og dele og lære kulturopplevelse. Det kan være at en er i en avklaringsfase i forhold til arbeid og helsesituasjon og SMIÅ kan gi mulighet til å teste ut egenskaper og arbeidsoppgaver.  Med å komme sammen beriker en hverandre med kompetanse som ellers ikke ville blitt brukt.

smia4.jpg
bottom of page