OM OSS

Folkehelse = kulturopplevelser, samvær og arbeid

Sosial og miljømessing bærekraft er grunnlaget for driften i SMIÅ. Her blir drømmer tørket støvet av og ubrukt potensial verdsatt!  Et personfokus samtidig som det dyrkes en fellesskaps- og delekultur. Dette er et sted for de som har lyst til å bidra med sin kompetanse/kunnskap når de kan, og være med å gjøre en forskjell i miljø og lokalsamfunn.

Smiå har i dag mange ulike prosjekter og rom for kreative tanker. Blant annet lages saft av ubrukte epler, frukt hentes hos gode naboer og den benyttes til å lage nye produkter. Alt gjenvinnes og salget bidrar til driftsmidler. Miljøfokus og sirkulær økonomi. Arbeid drives ut fra verdiene Kvalitet, Nyskaping, Trivsel og Trygghet.

 

Hvordan bli med på prosjekter?

Delta på introkurset siste tirsdag i måneden kl. 13.-14.15 på Smiekontoret åpent for alle interesserte, nye og nysgjerrige. Avtal i etterkant av samlingen en uforpliktende samtale. Vi finner ut i fellesskap om noen av prosjektene er noe for deg. Eventuelt kan Smiå bistå med å koble deg videre til andre kontakter som er i tråd med dine ønsker. Angående spørsmål ring faglig leder Hege Bjerg, tlf, 95150388.

Hva blir forventet av deg som bruker av Smiå?

Alle er velkomne på en uforpliktende drømmesamtale. Dersom du blir aktivt med i miljøet forventes det at du opptrer i tråd med SMIÅ sitt verdidokument – og er med og fremmer verdiene

"Kvalitet - Nyskaping - Trivsel - Trygghet"

smia4.jpg

LOKASJONER